Privacy Statement

Eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
In dit statement wordt aangegeven hoe Avantri met de persoonsgegevens omgaat.

Inschrijfformulier voor nieuwe leden:
Met dit formulier worden nieuwe leden gevraagd diverse gegevens in te vullen. Die zijn nodig ter identificatie, voor de bereikbaarheid (bijvoorbeeld het versturen van relevante informatie via e-mail, het bezorgen van de Nieuwsbrief) en voor het wel of niet gebruik maken van automatische incasso. Gegevens worden ook gebruikt voor het inschrijven bij wedstrijden.

Inschrijfformulier bij wedstrijden:
Met dit formulier worden gegevens gevraagd om zo een volledig uitslag te kunnen maken. Geboortejaar en geslacht worden gevraagd omdat gewerkt wordt met een categorie-indeling.
Als u uw woonplaats en/of vereniging niet bekend wil maken dan laat u die vakjes open. Die gegevens worden niet later alsnog ingevuld. De gegevens kunnen ook opgenomen worden in recordlijsten.

Sportlink:
Avantri werkt met de applicatie Sportlink.
In Sportlink zijn de gegevens van de huidige leden opgenomen en worden gegevens van nieuwe leden opgenomen met de gegevens die zij op het inschrijfformulier hebben ingevuld.
Sportlink wordt gedeeld met de ledenadministratie van de Atletiekunie.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens uit Sportlink verwijderd.
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Algemeen:
Avantri zal nooit gegevens aan derden verstrekken tenzij hiervoor noodzaak is of hiervoor door autoriteiten gedwongen wordt.
Alle personen bij Avantri die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden deze gegevens geheim te houden en uitsluitend te gebruiken ter uitoefening van hun functie binnen Avantri.

Beveiliging:
Avantri maakt voor haar website gebruik van een beveiligde internetverbinding (HTTPS).
Sportlink is alleen toegankelijk middels inlognaam en wachtwoord.

Foto’s:
Tijdens evenementen, zowel op de baan als buiten de baan, worden foto’s gemaakt door bezoekers en soms ook door de organisatie. Die foto’s kunnen geplaatst worden op de website van Avantri.
Heeft u bezwaar tegen plaatsing van een of meer foto’s dan kunt u dat kenbaar maken en worden de foto’s van de website verwijderd. redactie@avantri.nl

Klachten:
Als u van mening bent dat met uw gegevens niet correct wordt omgegaan of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan direct contact op met het bestuur. bestuur@avantri.nl


Schoonhoven, 20 juni 2018.

ZoekenWebsite sponsors