Bestuur

Avantri is op 6 januari 1964 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40 46 47 95.


Algemeen postadres:
Atletiek- en Trimvereniging Avantri
Ter attentie van ...
Nieuwe Singel 25A
2871 AX  Schoonhoven


Huishoudelijk reglement, statuten en formulieren:


Bestuursvergaderingen

In principe wordt vergaderd op iedere eerste dinsdag van de maand. Bij aanvang van de vergadering is gelegenheid binnen te lopen om vragen te stellen of problemen aan te kaarten. Aanvangstijd is 19:30 uur en de locatie is het clubhuis op de Stormbaan.

 

Bestuursleden

De bestuursleden zijn per post te bereiken via het algemene postadres (Nieuwe Singel 25A, 2871 AX Schoonhoven) of per e-mail via bestuur@avantri.nl


Ronald Hamaker
Voorzitter
E-mail: voorzitter@avantri.nl

 

Kees Jooren
Secretaris
E-mail: secretaris@avantri.nl

 

Jannie de Jong-Belder
Penningmeester
E-mail: penningmeester@avantri.nl
en/of ledenadministratie@avantri.nl

Simone Zwijnenburg-Gubbels
Algemeen bestuurslid


Gerard Faaij
Algemeen bestuurslid

Hugo Bakker
Algemeen bestuurslid

 

ZoekenWebsite sponsors