Beleidsplan loopgroepen Avantri

Datum: november 2018

Opgesteld door:
Trainersgroep Avantri
 (Vincent Hoek, Robert Hoek, Alexandra Lingen)

 

1         Doel van loopgroepen

1.1         Inleiding

In dit document hebben we getracht onze visie op het trainen van de loopgroepen bij Avantri neer te leggen. Het document dient als kader voor het bestuur en voor de trainers. Het kan ter informatie aan de cursisten worden aangeboden.

1.2         Missie van de loopgroepen

De loopgroepen van Avantri zijn actief op het gebied van de hardloopsport. Hoofddoel van de loopgroepen is het aanbieden van verantwoorde mogelijkheden om de conditie te verbeteren en persoonlijke sportieve prestaties neer te zetten.

De doelgroep zijn geïnteresseerden uit Schoonhoven en omstreken. De loopgroepen richten zich hierbij op volwassenen en junioren (MILA jeugdafdeling); pupillen worden in eerste instantie breed opgeleid in de baanatletiekgroepen.

Avantri kenmerkt zich als een recreatieve vereniging. Het in gezamenlijk verband en op plezierige en veilige wijze beoefenen van de loopsport staat voorop.

1.3         Bij haar activiteiten besteden de loopgroepen bijzondere aandacht aan:

 • Ervaren en gediplomeerde looplooptrainers
 • Gevarieerde trainingen
 • Veiligheid
 • Blessurebegeleiding
 • Sociale samenhang en continuïteit van de vereniging

In de komende hoofdstukken zijn deze onderwerpen verder uitgewerkt.

2         Ervaren en gediplomeerde looptrainers

2.1         Looptrainers

Avantri hecht grote waarde aan verantwoord sporten, daarom staan de trainingen onder leiding van ervaren en/of gediplomeerde looplooptrainers.
Avantri stimuleert haar looplooptrainers om de opleiding 'Basis Looptrainer 3' te volgen of een opleiding van gelijkwaardig niveau, zoals de Sportacademie of het CIOS.

2.2         Looptrainer worden

Leden die zich willen ontwikkelen tot trainer kunnen zich melden bij het bestuur. Indien bestuur en de looptrainers positief zijn over de kandidatuur, wordt de aspirant-trainer de mogelijkheid geboden een looptrainersopleiding te volgen op kosten van Avantri. De aspirant-trainer verbindt zich daarmee voor tenminste 3 jaar als looptrainer bij Avantri. Hiertoe wordt voor de start van de looptrainersopleiding een contract ondertekend tussen aspirant-trainer en het bestuur van Avantri.

2.3         Uitgangspunten voor de looptrainers

De looptrainers van Avantri verbinden zich aan de volgende uitgangspunten:

 • In positieve zin uitdragen van de beginselen en doelstellingen van de loopgroepen van Avantri.
 • Het bijhouden van de looptrainerslicentie (indien in bezit).
 • Op peil houden van vakkennis.
 • Verzorgen van minimaal 12 trainingen per jaar.
 • Tenminste 75% van het aantal vergaderingen per jaar bijwonen van het looptrainersoverleg.
 • Een trainingsprogramma uitvoeren conform het jaarplan van de vereniging.

2.4         Aantal lopers

Als richtlijn hanteert Avantri één trainer per groep van maximaal 20 lopers. De opkomst van lopers voor een training(sdag), de spreiding van de aanwezige lopers over de verschillende trainingsgroepen en het aanbod van looptrainers kunnen aanleiding geven de richtlijn flexibel toe te passen.

2.5         Looptrainersvergoedingen

Avantri biedt haar looptrainers een vrijwilligersvergoeding voor het geven van de trainingen en voor het volgen van bijscholing. De trainer kan hiervoor een declaratie indienen bij de penningmeester.

 

3         Gevarieerde trainingen

3.1         Trainingsgroepen

Tussen de hardlopers zijn er verschillen in snelheids- en afstandscapaciteiten, maar ook in ambitieniveau. Daarom zijn de trainingen bij Avantri ingedeeld in niveaugroepen (niveau A, niveau B niveau C, een startersgroep en een Mila-groep).

De toedeling van een loper aan een groep is niet formeel en met strakke criteria, vastgelegd. Het wijst zich min of meer vanzelf en looptrainers kunnen altijd om advies worden gevraagd. De looptrainers kunnen de leden ook aanspreken om over te stappen naar een andere trainingsgroep.

De trainer zorgt ervoor dat de training op de capaciteiten en ambities van de individuele atleten wordt afgestemd. De looptrainers geven zoveel mogelijk voorafgaand aan de training duidelijk aan wat voor training (afstand, duur, intensiteit) ze gaan geven, zodat de lopers een weloverwogen keuze kunnen maken met welke groep ze mee gaan.

De groepen zijn ingedeeld naar snelheid en omvang. Op alle niveaus is veel aandacht voor souplesse en looptechniek. Op de website is bij Trainingstijden aangegeven wanneer de loopgroepen trainen en ook het niveau waarin de groep is ingedeeld.

 • Startersgroep:
  Dit is een speciale trainingsgroep die in pakketaanbieding 3 maanden gezamenlijk traint met een opbouwschema. Doel is een kennismaking met de techniek van de loopsport en een opbouw van het duurvermogen van 0 tot 30 minuten (5 km) hardlopen. De afsluiting vormt de deelname aan een wedstrijd van Avantri. Daarna kunnen de atleten besluiten lid te worden van Avantri en doorstromen naar een van de niveaugroepen.
 • Niveau C-groep:
  De C-groep is bedoeld voor beginnende lopers vanuit de startersgroep en voor lopers die na lange afwezigheid of blessure het lopen weer oppakken. In de C-groep wordt vooral gezorgd voor een voorzichtige opbouw van het duurvermogen, waarna een overstap naar de B-groep kan worden gemaakt. Het basisniveau van de C-groep is 30 minuten en circa 5 kilometer achtereen kunnen hardlopen. De trainingsomvang is circa 5-8 km.
 • Niveau B-groep:
  De B-groep is bedoeld voor lopers die doorstromen uit de C-groep en die afstanden tot ongeveer 10 á 15 kilometer kunnen lopen in tempo's tussen 5:00-6:30min/km. De trainingsomvang is 7-12 km.
 • Niveau A-groep:
  Is bedoeld voor wedstrijdlopers en lopers die een halve marathon of 10 km kunnen lopen in een tempo van 5:30 min/km of sneller. De trainingen kunnen zeer intensief worden uitgevoerd.
 • Mila-groep:
  De Mila-groep is bedoeld voor baanatleten die zich willen specialiseren op de middellange afstanden op de baan. Jeugd kan instromen vanaf het moment dat ze bij de junioren trainen.
 • Overige groepen:
  Naast de hiervoor genoemde groepen kan er voor een bepaalde termijn een aparte groep worden geformeerd voor lopers die zich voorbereiden op een bijzondere prestatie, zoals een marathon of de Oliebollenloop.

3.2         Frequentie en duur

De looptrainingen duren in de regel 1,5 uur.
Behoudens bijzondere omstandigheden worden er wekelijks trainingen aangeboden, ook in de vakanties. Bij afwezigheid regelt de trainer binnen de trainersgroep zelf een vervanger.
De leden van Avantri mogen per week bij meerdere trainingsgroepen meetrainen.

3.3         Trainingsopzet

De trainingen hebben een zodanig niveau en variatie dat de 5 basisvaardigheden van de atleet: flexibiliteit (beweeglijkheid), kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie, verbeteren doch in ieder geval op peil gehouden worden. Op de website van Avantri worden de niveaus van de verschillende loopgroepen toegelicht.

3.4         Jaarplan

De vereniging werkt met een jaarplan. Hierin is de periodisering van het trainingsjaar weergegeven. Elke trainer bouwt z'n trainingen op rond dit jaarplan. Hierdoor is het voor atleten mogelijk om bij een andere groep mee te trainen en toch de trainingsopbouw richting de wedstrijden te realiseren.

3.5         Testen

Vier keer per jaar organiseert Avantri voor alle leden een test waarmee ze hun eigen conditie en hartslagzones kunnen meten. Denk aan de Coopertest en de Zoladztest. De testmomenten worden op de jaarkalender vermeld.

3.6         Wedstrijden

Avantri organiseert meerdere wegwedstrijden. De trainers promoten de deelname aan de eigen wedstrijden. Het jaarplan is dan ook gericht op de eigen wedstrijden.

3.7         Trainingsfaciliteiten

Avantri biedt haar atleten de volgende trainingsfaciliteiten:

 • Atletiekbaan
 • Clubhuis
 • Kleedkamers en douches
 • Krachthonk en trainingsmaterialen
 • Wekelijkse trainingen
 • Gediplomeerde en ervaren looptrainers

De openbare weg en de Stormbaan zijn de hoofdlocaties voor de hardlooptrainingen.

 

4         Veiligheid

4.1         Veiligheid tijdens de training

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainer én lopers. Teneinde de trainingen verantwoord te laten verlopen:

 • Wordt er getraind onder begeleiding van gediplomeerde/ervaren looptrainers.
 • Wordt overmatige risicovolle oefeningen bij de training vermeden.
 • Geldt een richtlijn van 20 lopers per trainer.
 • Heeft een trainer aandacht voor “achterblijvers” in zijn/haar trainingsgroep en blijft in principe bij de achterhoede.
 • Geeft een trainer extra aandacht aan introducé(e)s en beginners.
 • Draagt de trainer een mobiele telefoon, EHBO-tasje en isolatiedeken bij zich tijdens de trainingen.
 • Beschikt de trainer over een scheidsrechtersfluit zodat hij/zij de lopers van de groep snel kan verzamelen als zich tijdens de training een probleem voordoet.
 • Draagt het bestuur er zorg voor dat in het clubhuis een goed gevulde EHBO-doos beschikbaar is.
 • Zijn bij avondtrainingen -behalve op de baan- fluorhesjes en/of verlichting verplicht.
 • Wordt het de trainers aanbevolen een mobiele telefoon bij zich te dragen.
 • Zorgen de trainers ervoor dat er in hun groep - vooral in de staart - geen loper alleen loopt en houden de lopers elkaar in de gaten, zodat in geval van nood er meteen hulp kan worden geboden.
 • Wordt het volgen door leden van EHBO- en reanimatiecursussen gestimuleerd. De looptrainers volgen regelmatig een EHB(S)O- en reanimatiecursus.
 • Van de leden en de looptrainers wordt verwacht dat zij de verkeersregels in acht nemen.

N.B. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden!

 

5         Blessurebegeleiding

5.1         Blessureaanpak

De looptrainers zijn niet opgeleid voor technische blessurebegeleiding en kunnen in principe niet anders doen dan doorverwijzen. Indien onverhoopt blessures optreden zal de trainer de betreffende loper adviseren contact op te nemen met een arts of fysiotherapeut.
Als een loper tijdens een training een blessure oploopt zorgt de trainer voor eerste hulp en eventueel begeleiding naar een arts of thuis.
Zowel vanuit het bestuur als vanuit het looptrainers zal met enige regelmaat contact worden onderhouden met leden die vanwege een blessure langdurig afwezig zijn.

6         Sociale samenhang en continuïteit van de vereniging

6.1         Algemeen

Een belangrijke reden om lid te worden van Avantri is de gezelligheid en de stimulans van het gezamenlijk lopen in verenigingverband. Het is een taak van alle leden om nieuwkomers in de vereniging op te nemen.

6.2         Opvang van nieuwe leden

Er worden 2 tot 3 maal per jaar starterscursussen georganiseerd met als doel mensen te interesseren voor de loopsport. Na afloop van de starterscursus kunnen de aspirant-leden doorstromen naar de C-groep. Ook kunnen ervaren lopers zich direct aanmelden bij Avantri.

Daarbij geldt de volgende aanpak:

 • De aspirant meldt zich bij de trainingscoördinator (zie info op de website).
 • De trainingscoördinator adviseert de atleet in welke trainingsgroep te starten.
 • De aspirant kan vervolgens op proef meetrainen; na de training spreekt de trainer de bevindingen door en polst of de aspirant door wil gaan.
 • Indien positief, vraagt de trainer de aspirant een inschrijfformulier via de website in te vullen en biedt aan 3 weken gratis op proef mee te trainen.
 • De trainer levert het ingevulde inschrijfformulier in bij de ledenadministratie (via de introductiemap in de kantine?)
 • Een maand na dato onderneemt de ledenadministratie actie naar de aspirant en de trainer met de vraag of de aspirant definitief besluit lid te worden.

6.3         Registratie leden

Omdat atleten bij meerdere groepen mogen meetrainen, is er niet altijd zicht op correcte inschrijving of afmelding van leden. Daarom wordt trainers gevraagd een registratie bij te houden.

 • In de looptrainersmap in het clubhuis liggen de lijsten van de atleten per groep.
 • Na elke training wordt aangevinkt welke atleten bij de training aanwezig waren.
 • De trainer houdt in eerste instantie zelf contact met atleten die langer niet bij de training zijn geweest.
 • Periodiek neemt de ledenadministratie de lijsten door om te monitoren of de inschrijvingen en afmeldingen van leden correct zijn verwerkt.

 

ZoekenWebsite sponsors