Lid worden?

Speciaal voor nieuwe leden vindt u hier meer informatie. Hierin vind je alle informatie over de vereniging, diversiteit aan trainingen etc. Uiteraard vind je deze informatie ook op deze website.


Nieuw lid

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend vier keer meetrainen. Besluit je om lid te worden vul dan het digitale inschrijfformulier en stuur dit naar onze ledenadministratie. 


Contributie

De contributie wordt tweemaal per jaar in rekening gebracht, in april en oktober. Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 25,-.
Onderstaande bedragen gelden vanaf april 2024

Pupil

€ 73,50 per half jaar

Junior

€ 80,00 per half jaar

Senior / master (met licentie)

€ 110,50 per half jaar

Recreant

€ 91,00 per half jaar

Donateur

€ 25,00 per heel jaar

 

Contributiebetaling

De contributie wordt tweemaal per jaar automatisch afgeschreven. U wordt gevraagd daarvoor een machtiging te geven. Als u die machtiging niet wil geven dan ontvangt u via e-mail het verzoek de contributie te voldoen.

Bankrekeninggegevens:
NL83 RABO 01 46 51 82 25 ten name van penningmeester Atletiek- en trimvereniging Avantri

Contributie opschorten

In geval iemand om redenen (langdurige blessure, zwangerschap) zijn lidmaatschap wil opschorten dan is dat mogelijk. Bij opnieuw activeren moet dan wel de afdracht voor de Atletiekunie worden voldaan. (circa 25 euro) Overleg dit met de ledenadministratie.

 

Donateur worden?

Niet actief maar toch Avantri steunen en betrokken blijven? Voor 25 euro per jaar kan dat.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor jeugdleden bestaat de mogelijkheid dat, onder voorwaarden, de gemeente de contributie voor haar rekening neemt. Zie hiervoor: www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland


Voor vragen of informatie over de contributie:

Ledenadministratie
Jannie de Jong - Belder
E-mail: ledenadministratie@avantri.nl


Lidmaatschap opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per april of oktober.
Opzeggen moet geschieden voor 1 maart of voor 1 september!
Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend worden gedaan bij de ledenadministratie. Dit kan per post of per e-mail. Bij opzegging per e-mail ontvangt u een bevestiging. 

 

ZoekenWebsite sponsors