Reglement Juniorencup

De wedstrijden die meetellen voor het klassement:

 • Openingswedstrijd
 • 1e avondwedstrijd
 • Avantri Meerkampen
 • 2e avondwedstrijd
 • Clubkampioenschappen

 

 1. Er is één klassement voor alle categorieën junioren, jongens en meisjes.
 2. Om jullie prestaties te kunnen beoordelen kijken we terug naar de prestaties van de afgelopen twee jaar. We kijken wel naar de prestaties met hetzelfde gewicht en dezelfde afstanden. Daarbij wordt alleen gekeken naar outdoorprestaties.
 3. Ben je net van afstand (lopen) of van gewicht (werpen) veranderd dan is de eerste keer een debuut.
 4. Het verspringen voor de D1-junioren geldt de eerste keer als een debuut dit in verband met het meten vanaf de balk in plaats van meten in het vlak.
 5. Per wedstrijd krijg je voor maximaal drie onderdelen punten. Als je meer onderdelen hebt gedaan tellen de drie onderdelen waarbij je de meeste punten hebt behaald. Uitzondering hierop is de Meerkamp, daar krijg je voor zes onderdelen punten.
 6. Bij de Clubkampioenschappen worden dubbele punten toegekend.
 7. De Juniorencup wordt uitgereikt na afloop van de Clubkampioenschappen aan de junior die over het hele seizoen de meeste punten heeft behaald. Ook voor degene die op de plaatsen 2 t/m 5 eindigen is er een prijsje.


Hieronder staat hoe je punten kan scoren. De punten gelden per onderdeel.


 PR
(als je je beste prestatie verbetert)

 
6 punten


 
Evenaring (als je hetzelfde haalt als je beste prestatie)


4 punten


 
Debuut (als je een onderdeel voor het eerst doet)


3 punten


 
Deelname (deelgenomen, maar je hebt je niet verbeterd)


2 punten

ZoekenWebsite sponsors