Flinke opkomst Algemene Vergadering

Datum: 17 maart 2019

De diverse oproepen hadden effect: 25 stemgerechtigde leden waren aanwezig en dat was een mooie opkomst. Alle verslagen werden uiteindelijk goedgekeurd en de begroting 2019 werd aangenomen. Ook werd akkoord gegaan met een lichte verhoging van de contributie. De Tuinenburgtrofee werd uitgereikt aan Alexandra Lingen en Robert Hoek vanwege hun inspanningen voor de Startersgroepen. Het bestuur bleef ongewijzigd.

 

 

Terug naar de vorige pagina

ZoekenWebsite sponsors